Body Care for Men

Topical Fat Loss

Αν έχετε σώμα με ομοιόμορφη κατανομή λίπους αλλά παραπανίσια κιλά, θα λέγαμε πως είστε από τους τυχερούς, αφού το πρόβλημα λύνεται, μόνο με σωστή & ισορροπημένη διατροφή, που μπορεί να σας συστήσει η Διαιτολόγος του Nefer. Επίσης το λεμφικό μασάζ, ενισχύει τον μεταβολισμό και την ταχύτερη απώλεια λίπους.

Ωστόσο σπάνια θα δούμε σώματα με ομοιόμορφη κατανομή λίπους, δηλαδή χωρίς «ψωμάκια» ή κοιλιά. Ακόμα και αδύνατα και γυμνασμένα άτομα έχουν ανάγκη να δουν τους κοιλιακούς μυς τους, κάτω από το λεπτό στρώμα λίπους που μπορεί να τους καλύπτει. Το τοπικό λίπος στα “ψωμάκια” ή στην κοιλιά είναι ένα αισθητικό πρόβλημα που απασχολεί πολύ κόσμο και σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί ή να εξαφανιστεί ανάλογα με την ηλικία, τα περιττά κιλά που έχει ανάγκη κάποιος να χάσει. Κι επειδή δεν υπάρχει διατροφή που στοχεύει στην τοπική εναπόθεση λίπους, στο τμήμα της αισθητικής του Nefer , προσφέρουμε μεθόδους για τοπικό αδυνάτισμα, που στοχεύουν στις λιποαποθήκες, σε συγκεκριμένες περιοχές ώστε να αυξήσουμε τοπικά τον μεταβολισμό και τελικά να πετύχουμε ένα πιο ομοιόμορφο σώμα. Είναι επιλεγμένες, πάντα σκεπτόμενοι την υγεία του σώματος και σεβόμενοι την φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού.

Στο κέντρο Αισθητικής & Διαιτολογίας Νefer

η λύση στο αδυνάτισμα είναι ο συνδυασμός

διατροφής, αισθητικής φροντίδας και άσκησης!

Συσφιξη - ενεργοποιηση του μεταβολισμου

Electro-muscle stimulation - EMS Training

At Nefer Beauty Salon & Diet Centre, we have a natural solution to improve topical fat. Electro-muscle stimulation – EMS. In a tranquil, friendly and clean environment, without a crowd and always adhering to safety rules. It is the appropriate way to drop a dress size if:

 • You are tired of exhausting diets with no effect.
 • You don’t like intense exercise and a room full of other people working out.
 • You don’t like crowds and inquisitive looks.
 • You need personalized training because of injuries.
 • Generally, your free time is very limited.
 • You exercise intensively, but you want to increase your staminaWhat is electro-muscle stimulation EMS?
  EMS derives from the term Elecro Muscle Stimulation. That is, electrical stimulation of muscles (electro-muscle stimulation).
  It is a system that sends electrical stimuli to all of our muscles at the same time. Literally, from head to toes, causing their simultaneous contraction, with no risk of injury.
  It increases muscle contractions in a way that the body could not do on its own. For example, 10 reps with weights achieve less muscle contraction.
  It strengthens the whole body – activating 650 muscle groups.
  Each muscle can be activated and stimulated more or less intensely, depending on your mood and purpose.
  The results are fast and less time consuming, while the wireless application of the electrodes gives you freedom to perform aerobic exercise.What do we achieve with electro-muscle stimulation EMS?
  Depending on the programs we will use, we can achieve the following with EMS:

  • Reinforcement
  • Firming
  • Boost of metabolism
  • Improvement of body posture
  • Relief of back and waist pain

  How does the process work?
  You wear:

  • vest with electrodes on the upper torso and an electrode on hands, stimulating the back (upper and lower), the waist, the abdomen, the pelvic floor, the deep back, the chest muscles.
  • “pair of shorts” with electrodes, stimulating lower leg muscles, such as legs, thighs and, if desired, calves.

  The above electrodes are wetted in order to penetrate the muscles.
  Then, we adjust the power up to a level that is comfortable for each person and the session begins.

  After wearing the special vest and shorts with the electrodes, what do I do during the session?
  Depending on the fitness and health of each person, you can perform from moderate intensity to active, dynamic exercises. Many times we also use some accessories such as fitness tires, TRX straps, treadmills, balls, step etc.
  Exercises are always conducted under the guidance of trained personnel.
  In the case of musculoskeletal problems or athletes with strong demands in the practice room, then the exercises are guided by a Physiotherapist.

  I have injuries, can I do EMS?
  When we have people with musculoskeletal problems that make it difficult for them to move or restrict their movement, then the sessions are supervised by our physiotherapist, Giota Vlaseros, who has extensive experience in sports injuries. Her supervision ensures that EMS is properly implemented without a hitch. Moreover, the method alone does not strain the musculoskeletal system.

  What do I feel during the session?
  You feel a pleasant tickle because of the current that flows through all of your muscles at the same time. But the power is adjusted by us in order for you to be comfortable.

  What do I feel after the session?
  By the end of the session you may feel a slight fatigue in your muscles and a slight pleasant feeling in your body, as we have after exercising, due to the secretion of endorphins.
  However, if you are one of those who want to experience the feeling of exhaustion after a strenuous workout, the method will certainly not cover you.

  When will I see results?
  This depends on the person’s overall physical condition (weight, age …), diet, lifestyle – exercise. The first results start to appear following the first 4 – 6 sessions.
  1st month. You begin to see changes in your body and mood.
  2nd month. Your acquaintances notice a difference.
  3rd month. People say flattering comments about your fitness.

  Can it be combined with exercise?
  It certainly can. We would even say that it is necessary.
  Ideally, it should be combined with aerobic exercise, even on the same day. This will enhance results, as we promote the functionality of the training to very high levels.
  It can also be combined with weight training but with caution. After 24 hours.

  With what other methods would you propose to combine the EMS system?
  First, a balanced nutrition is essential.
  In addition to diet, it can be combined with:

  • Hypoxi to reduce topical fat storage (areas where fat is stored) from belly and back sides.
  • Lymphoid massage (SPM) to enhance the detoxification of the body.
  • Mesotherapy to reduce fat in “love handles”.

  What is the appropriate age for those who want to try EMS Training?
  From 18 – 70 years old.

  What should I wear and have with me?

  • your sport shoes
  • the special leggings and t-shirt you will buy at Nefer before the first session for personal hygiene reasons. They have anti-sweating, anti-fungal, anti-bacterial properties.
  • It would also be advisable to have extra underwear with you, as the ones you are wearing will get wet.

  How long is the session?
  It lasts 20 minutes and time flies quickly and pleasantly. It corresponds to 2 – 3 hours of training in the gym.

  How many sessions are required per week?
  2 sessions per week and once you reach your desired goal, you can reduce the sessions to 1 per week.

  Is there is a limit to the long-term use of EMS?
  You can always do EMS, just as we mentioned and once you reach your desired goal, you will reduce your sessions to 1 time per week.
  The electrical stimuli that are naturally produced by our central nervous system and the contraction of our muscles become more intense with the EMS, which uses the principle of electro-muscle stimulation more vigorously.

  How much does it cost?
  It starts at 35 €/session and the more sessions you do, the price can be as low as 20 €/session.
  In addition, the first time you will buy your own set of leggings to wear before wearing the vest with the electrodes.

  Disadvantages
  Due to overactive muscles, which can lead to overwork, the value of CPK (creatine kinase) increases.
  For this reason, you can do a maximum of 2 sessions/week with a 4-day interval between sessions.

  Regarding the current applied with the special vests, is it possible to harm the body;?
  It is not harmful to the body in any way. Low frequency currents are applied, which have been used safely in aesthetics and physiotherapy for many years.
  Our muscles are electrochemical organs, which require electrical stimulation from the central nervous system in order to contract. Electro-muscular stimulation – EMS, taking advantage of this property, utilizes these low-frequency currents, thereby intensifying muscle contraction.

  In which cases is EMS contraindicated?
  There are some absolute contraindications or some contraindications where you need your doctor’s permission.

  • Pacemaker
  • By pass
  • Recent surgery
  • Hernia
  • Multiple sclerosis
  • Tuberculosis
  • Advanced stage arteriosclerosis
  • Diabetes
  • Fever and acute bacterial or viral infections
  • Epilepsy
  • Thrombosis
  • Severe circulatory disorder
  • Haemophilia
  • Artificial parts
  • Screws in fractures
  • Cancer
  • Serious problems with blood pressure

  Is electro-muscle stimulation – EMS a new trend?
  It is old. It may not have been in this form, i.e. a combination of electrical stimulation in the muscles and exercise, but Luigi Galvani, in 1761, had scientific findings on the properties of currents to activate the muscles. But mainly the current was used to repair muscle problems.

  Are there any studies on electro-muscle stimulation?
  There are studies demonstrating the efficacy and safety of EMT. Some of these are the following:

  • Effects of Whole-Body Electromyostimulation versus High-Intensity Resistance Exercise on Body Composition and Strength: A Randomized Controlled Study (NCBI – Published online 2016)
  • Whole-body electromyostimulation as a means to impact muscle mass and abdominal body fat in lean, sedentary, older female adults: subanalysis of the TEST-III trial (NCBI – Published online 2013)
  • The efficacy and safety of whole-body electromyostimulation in applying to human body: based from graded exercise test (NCBI – Published online 2018)
   Electrical muscle stimulation as whole body training – Multicenter study on the use of full body EMS in fitness centers (VATTER, J., University of Bayreuth, 2003; publication AVM Verlag, Munich 2010).

  2003; publication AVM Verlag, Munich 2010).

Cost: 35€/ 1 session

Duration of session: 20’

Number of sessions: It depends on the needs of each body.

Frequency: 1 – 2 sessions/week

Συμπληρωματική περιποίηση: 

Hypoxi Vacunaut

Λεμφικό drainage με βεντούζες (SPM) & αιθέρια έλαια

locally on belly, love handles, arms etc.

Cryolipolysis - Lipolysis

What is Cryolipolysis?

Cryolypolisis is the new revolutionary method that burns fat by freezing it. This is a non-invasive fat sculpting method for dropping a dress size and tackling topical fat that persists in appearing in difficult places. Cryolipolysis is a painless, non-invasive liposuction method based on the property of fat cells to crystallise when cooled to a specific controlled temperature and, through a body’s function called phagocytosis, to be egested without affecting any adjacent tissues (muscles, skin, bones). The cryolipolysis method guarantees immediate and reliable results with lasting durability, since chilled fat cells have no chance of reappearing.

At Nefer Beauty Salon & Diet Centre, we have specialized staff of experienced beauticians and strictly adhere to all the necessary standards and hygienic conditions for carrying out the method.

For whom is cryolipolysis recommended?

It is recommended for individuals of normal weight with persistent topical fat (e.g. belly, arms, back sides, waist etc.).

If a person is overweight (up to 10 kg), then a proper diet is also required.

This is not a method for loosing weight and as such it is not appropriate for overweight or obese people.

How does it work?

One or two heads are applied on the selected area. The area is defined and a special protective “gauze” is applied followed by the cryolipolysis heads. The head draws the skin and at the same time the area is chilled using a suitable temperature & suction, selected specifically for each case.

How do I feel during a session?

Initially you will feel a slight suction on the area, which is controlled by us up to the point you feel comfortable. During the first 5 – 10 minutes, you will also get a feeling of chill on the area. The reduced temperature is fully controlled by us too.

On this specific cryolipolysis device, temperature control is achieved automatically by the head that features temperature sensors. In this way, we know the actual temperature reached by each skin during the session.

How is extra fat egested after cryolipolysis?

The targeted fat cells, after being exposed to controlled chill, crystallise and are egested gradually from the body through lymphatic circulation (in the form of fatty acids accompanied by water).

How many sessions are required?

Usually, 1 – 4 sessions/ area are required every 2 – 3 months.

Sessions are customized. Every body type has different areas where fat is stored and thus different needs. The number of sessions required will be decided based on the surface of the area where fat is stored, i.e. how large the “love handles” are, the volume of fat and the number of the areas that require application.

Is cryolipolysis enough for me in order to drop a dress size?

A more comprehensive approach to dropping a dress size is to combine this treatment with lymphoid massage using cupping glasses (SPM) so that lymphatic circulation is boosted to better egest fat (in particular fatty acids).

With which other method can Cryolipolysis be combined?

For reducing the size of a large surface
E.g. whole leg
– With lymphoid massage using cupping glasses (SPM)
– With the Hypoxi method- With Impact Ultrasound (Shock Wave)
For sagging skin – With Hypoxi Dermology
– With Medical Needling
– With Impact Ultrasound (Shock Wave)

To what should I pay attention before or after a session?

Diet before a session: There is no need to change anything in your diet.

Diet after the completion of a session:

You should drink at least 2 litres of water during that day and afterwards the recommended quantity of water for you on a daily basis.
– Due to the metabolism of  fatty acids from the liver, it would be wise to avoid the over-consumption of fat for the following 3 months: choose fatless meat, chicken without its skin, low fat cheese and dairy products, avoid sausages and cured meat, full-fat cream and products in a pack. In addition, limit the consumption of olive oil to 2-3 spoonfuls per day.

– Opt for a balanced diet, without excluding any food group.

– Consume plenty of fruits and vegetables that provide you with vegetable fibres, vitamins and water which are necessary for the extra fat to be egested.

– In order to achieve even more spectacular results, decide to loose 5-10% of your weight within the following 3 months.

On a daily basis: There is no need for a special preparation on your part before of after the cryolipolysis session.

What will my skin look like once the session is completed?

It may be slightly red and cold to the touch. This will go away within 1 hour.

When will I see results?

The first results can be seen within 15 days after the session, while the final result is visible within 2-3 months’ time. In every session, up to 23% of fat cells are egested while the remaining ones shrink.

Naturally, you have to maintain your weight if you want to see results or even reduce it.

When is cryolipolysis not allowed?

In the following cases:
– Heart of liver problem
– Cancer
– Cold allergy
– Operation during the last 8 months on the area under “treatment”

Cost:

 • Cryolipolysis:from90€ – 150€*/ area of application
 • Ice Shock Lipolysis(a Combination of Cryolipolysis & Shock Wave): from 120€ – 180€*/ area of application

*The price depends on the number of heads you will need / session. You may book an appointment to estimate the number of heads you will need per session, as well as the total number of sessions required.

Duration of session: 30’ – 45’

Number of sessions: 1 session on each application point – head/2 months

Frequency: Each application point, once every 2 months

Συμπληρωματική περιποίηση:

Hypoxi Vacunaut

Shock Wave – Κρουστικοί υπέρηχοι

Topical fat loss

What is cavitation?

Cavitation is a pioneering, active lipolysis treatment in areas of the body with extra fat and for boosting lymphatic circulation.

Cavitation is ideal for areas such as:
– Arms
– Belly
– Inside of thighs
– Outside of thighs
– Knees
– Back sides

How does it work?

This method of “lipolysis” Cavitation is based on the phenomenon of “cavitation” where, using low frequency ultrasounds, tiny vacuum bubbles are created in the fat tissue and the adjacent fat cells followed by cell membrane “rupture” and discharge of fat – in the form of trilinolein – through the lymphatic system.

The process is painless and pleasant.

Following the session and its duration, it is recommended to consume 2 litres of water and a balanced diet.

Is it safe?

There is no concern about cavitation, as the method is completely safe and it is recommended for all body types, regardless of age or gender. However, Cavitation is not indicated for pregnant women and people with kidney failure. At Nefer Beauty Salon & Diet Centre, we comply with all the necessary specifications for the treatment, with fully qualified staff and state-of-the-art appliances.

How many sessions are required?

There is no specific number of sessions required, as this is determined by the extent of the problem and the goals you have set. An appropriate frequency for the method is definitely 1 – 2 sessions/week, a total of 6-8 sessions.

Cost: 6 sessions at 120€ 

Duration of session: 20΄ – 30′

Number of sessions: 6 – 12 sessions

Frequency:  1 – 3 sessions/week

Targeted fat dilution for flat belly

Hypoxi Vacunaut

Targeted fat dilution for flat belly

At Nefer Beauty Salon, you will find all Hypoxi appliances, but Hypoxi Vacunaut is mostly suitable for men since it targets topical belly fat.

*The Hypoxi Dermology may be combined with the Hypoxi L250 & Hypoxi Vacunaut for even better results.

The international, established and worldwide patented HYPOXI method, developed by Dr. Egger, is a unique, direct-burning method of topical fat that at the same time achieves incredible results against cellulite and sagging of the connective tissue. Results are already visible from the first applications.

The Hypoxi method is a non-invasive lipolysis method that works directly and effectively against topical fat, cellulite and sagging skin. With the Hypoxi method, you can drop a dress size exclusively from the areas where fat tends to accumulate in your body. Fat usually accumulates around the belly and it does not go away with diet or simple exercise alone. You will see your body change from the very first sessions! In addition, if the method is combined with mild aerobic exercise, you will be able to see more targeted and long-lasting  loss of cm’s and burning of unwanted fat around the problem areas.

With the Hypoxi method, by loosing 4 pounds of body weight, you can loose 3 pounds from the belly (“apple” body type).

How is it applied?

The latest sophisticated Hypoxi machines create negative and positive pressure on problematic areas in order to boost blood circulation (thus increasing metabolism locally) and combined with light exercise they remove even the most persistent fat from the desirable places.

Create the perfect silhouette without exhausting diets or tiring exercises, following the Hypoxi method, which is 3 times more effective  than traditional exercise methods at losing topical fat and getting rid of fat around your belly.

See the video about Hypoxi L250 & το Vacunaut

Hypoxi official page

Cost:
HYPOXI Cost/12 sessionsς Cost/session
VACUNAUT 350€ 29€
DERMOLOGIE 300€ 25€

Duration of session:

VACUNAUT: 30′

DERMOLOGIE: 20’

Number of sessions: 12 sessions (1month)

Frequency:  3 sessions / week – every other day

Tightening – loosing inches

Proellixe - Vibration Platform

At Nefer Beauty Salon & Diet Centre, we have the only pulsed vibration – oscillation machine with no side effects using the Vibrorollage system, Proellixe!

The Proellixe Vibration Platform promises the results of systematic physical exercise, without exhaustion and strain!

Basic applications

 • Weight loss
  It activates lipolysis (fat metabolism) and regulates the potassium and sodium levels in the body through the excitation of the pituitary gland and the production of epinephrine.
 • Anti-ageing
  It boosts the activity of fibroblasts and stimulates the collagen and elastin bio-synthesis in the tissues.
 • Muscular invigoration
  It increases muscular invigoration reflectively. All muscles are exercised inadvertently and are strengthened without a dynamic workout.
  It strengthens the primary muscles, thus improving body posture.
 • Relaxation
  Chromatotherapy in conjunction with reflection caused by muscular tension with the exercise of all muscular masses provides a sense of relaxation and well-being to the person using it.

Easy
You just hop on the platform and follow the instructions given by the machine.
Entertaining
Τhe Vibrorollage system acts on the body like a thousand micro-cylinders massaging it.
Without effort
Without exerting yourself, you achieve your purpose.
Fast
Just 10 minutes per session are enough to benefit from the excellent results of pulsed vibrations..

The differences of Proellixe Vibration compared to other vibration machines

Proellixe Vibration Other vibration machines
Wave motion Vertical vibration
Absolute relaxation and well-being Uncomfortable and even unpleasant feeling
The wave motion “stretches” the cartilages, the tendons and the vertebrae of the spinal column. They strain the vertebrae.
It is also recommended for bodies that do not work out. A well-trained body is required.
Individual programs
It is also recommended for daily use.
It is not recommended for daily use.

Vibrollage

Set – automated routines

All programs have been designed so that they are used separately depending on the case or they can be combined with one another for the creation of an individual exercise routine.

Proellixe operates using safe frequencies of 3-30 Hz.

All set routines last up to 10′ and are divided into 3 periods:

 • Induction-Warm Up
 • Exercise-Purpose
 • Recovery-Repose

Contra-indications

 • Pregnancy
 • Thrombophlebitis
 • Tumours
 • Epilepsy
 • Lithiasis
 • Skull-cerebral injuries
 • Surgical operations

Cost: 95 €/month

Duration of session: 10’

Number of sessions: from 20 sessions

Frequency:  3 – 6 sessions/week

Συμπληρωματική περιποίηση:

Hypoxi Vacunaut

Shock Wave – Κρουστικοί υπέρηχοι

Topical fat loss or skin tightening

Shock Wave – Impact Ultrasound

Eliminate topical fat and sagging skin once and for all in a safe, non-invasive and painless manner with Impact Ultrasound – Shock Wave.

What is Impact Ultrasound or Shock Wave and how does it work?
In aesthetics, we use many types of ultrasounds. Impact Ultrasound – Shock Wave is also a new technology for body sculpting.
It is a high-frequency, high-powered ultrasound that has the ability to “strike” and penetrate deep tissue in the form of waves. In the area where these ultrasound waves are applied:
⦁ blood circulation increases
⦁ the body’s natural healing mechanism is activated

It is a proven method that was first applied in medicine in 1980 to dissolve kidney stones (lithotripsy) and later, in physiotherapy for the recovery of painful conditions in the tendons and muscles.
In recent years, Impact Ultrasound – Shock Wave has been used in body aesthetics to eliminate cellulite, topical fat and sagging skin. The intensity of the impact ultrasound we use in aesthetics – compared to their use in medicine and physiotherapy – is shaped at lower energy levels and applied to a larger area of ​​the body.

What are the effects of Impact Ultrasound – Shock Wave on body and skin image?;
⦁ On skin, skin tighetning and improving body contour. Pressure from the power of ultrasound creates “minor injuries” to the skin, resulting in activation of the natural mechanism of healing of the skin, the creation of new collagen.
⦁ At the level of the skin, it succeeds in reducing stretch marks.
⦁ Increase of blood circulation. This oxygenates the skin tissues, resulting in a local increase in metabolism, resulting fat loss.
⦁ With proper manipulations from the beautician, lymphatic drainage is promoted. This reduces swelling and fluid retention in the lower limbs.

In which areas is Impact Ultrasound – Shock Wave applied?
It is easily applied to any area with cellulite or topical fat deposition and sagging skin.
Indicatively, it is applied on:
⦁ Arms
⦁ Belly
⦁ Thighs
⦁ Hips
⦁ Inside of knees
⦁ Back sides

How is the session carried out?
The beautician spreads a therapeutic fat-soluble or firming product to your skin, selects the appropriate program for each case (topical fat, skin tightening, lymphatic drainage) and then moves the impact ultrasound on your skin, using a hand-held “head”. You hear the noise of impact ultrasound and you feel a slight vibration. The skin becomes red and warm due to increased blood flow.
The session is carried out in 2 stages. During the first stage. the beautician uses a head and a program with less vibration, for more superficial action on the skin and during the second stage, we will use another head and program for more in-depth action.

Is the session painful?
It is a pleasant process and many feel relaxed. If there is grade 3 cellulite, which still hurts with skin pressure, the intensity can be adjusted to a lower setting.

Does it leave marks on the skin or does the skin hurt after the session?
It does not leave marks. Only people with poor blood circulation can develop small bruises, which recede very soon.

When do the first results appear?
The first results are evident from the first 6 sessions.

Are there any people who should not have a treatment of Impact Ultrasound – Shock Wave?
It has generally no contraindications, except for some serious conditions such as:
⦁ Cancer
⦁ Thrombophlebitis (when Shock Wave is applied on legs)
⦁ Taking of anticoagulants
⦁ Pacemaker
⦁ General unwellness

What dowe suggest you do after the session?
At Nefer Beauty Salon & Diet Centre, we advise you to do some things after the session to enhance the effects of the Impact Ultrasound – Shock Wave and to improve your overall body image more quickly.
⦁ Drink at least 2 – 3 litres of water a day.
⦁ Follow a balanced diet, low in fat and sugar.
⦁ If you are overweight, start a balanced hypocaloric diet.
⦁ Do 30 minutes of aerobic exercise daily (walking or jogging).
If you follow these tips, it is certain that the treatment results will be even better.

Cost/session:

Duration 20’ 30€
Duration 30’ 40€
Duration 45’ 50€
Duration 60’ 60€

Number of sessions: at least 12 sessions (6 weeks) (depends on the intensity of the “problem” and the outcome we want to achieve)Every 12 sessions, we stop for 2 weeks. We continue after 2 weeks

Frequency: 2 sessions / week Every 2 – 3 days

Duration: 20΄- 60΄ (depends on the size of the application area and the result we want to achieve)

Συμπληρωματική περιποίηση:

Κρυολιπόλυση. Λιποδιάλυση, τοπικά σε κοιλιά, πλαϊνά μέσης, μπράτσα κλπ. (Ice – Shock Λιπόλυση)

Ελληνικα